NEMAMO AKCIJE
Ali imamo lepe cene
 
BRZA DOSTAVA
Svih naših proizvoda na vašu adresu.
 
SVAKI NAŠ KUPAC
Je naš poklon. Mi postojimo VAS radi.

LG TV - 5 GODINA SIGURNOSTI Registracija

Uslovi i odredbe kampanje LG 5 sigurnosti

Sadašnji uslovi kampanje „LG 5 godina sigurnosti" (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na kupce koji su kupili određene LG UHD TV I OLED  proizvode u Srbiji, kako je definisano u Uslovima, između 1. Oktobra 2020 do 15. Novembra 2020, kao i 1. Decembra 2020 do 31. Decembra 2020. i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft.“ Preuzimanjem ovog Sertifikata eksplicitno prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „ LG 5 godina sigurnosti “, prihvatate da su oni obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim uslovima.

Da bi se ostvarilo pravo iz kampanje “ LG 5 godina sigurnosti”  kupac treba da:

 1. Prikupi dokumentaciju kojom dokazuje kupovinu (račun) koji je napravljen u periodu promocije – Od 1. Oktobra 2020 do 15. Novembra 2020, kao I 1. Decembra 2020 do 31. Decembra 2020 na teritoriji Republike Srbije.
 
 1. Da uvoznik TV uređaja bude kompanija: Comtrade DistributionPIN Computers i  Roaming Electronics (ime uvoznika  piše na deklaraciji na kutiji proizvoda)
 
 1. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine tako sto ce:
 
 • Ako je uvoznik TV-a Comtrade Distribution ili Roaming Electronics:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@servisignis.rs
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije:  +381 11 2510 636, +381 11 2516 966
Potrebno je da kupac dostavi sledece podatke I dokumenta za uspe:
 
 • Ako je uvoznik TV-a PIN Computers:
Poslati nize navedene podatke na mail adresu: lg5@pinsoft.com
Telefon za konsultacije i pomoc oko registracije: +381 21 4891 533
Potrebno je da kupac dostavi sledece podatke I dokumenta za uspešnu registraciju:
 
 1. Slika racuna sa vidljivom datumom, mestom i maloprodajom gde je kupovina napravljena
 2. Fotografiju nalepnice sa zadnje strane TV-a sa vidljivim modelom i serijskim brojem aparata
 3. Mail adresu
 4. Kontakt telefon
 5. Ime i Prezime
 
Nakon provere serijskog broja, kupac ce dobiti mail potvrde da je registracija uspešno završena.
 
4. “LG 5 godina sigurnosti “ pruža vam sledeća prava i prednosti:
 
 1. U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina sigurnosti “ (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina sigurnosti “ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.
 
 1. U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ukoliko nije dostupan isti proizvod, kupac dobija proizvod sa istim ili slicnim karakteristikama. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina sigurnosti” (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca. Zakonski nosioci ovog programa od 3 do 5 godine su autorizovani LG servisi:
 
 1. Kompanija “AB LG Servis” PIB: 106425784 , Adresa Janka Misica 15, 11000, Beograd, Srbija. Tel: 011/2510 636
 2. Kompanija  “PINSOFT” PIB: 100714226 , Adresa Zrenjaninski put 8, 21000, Novi Sad, Srbija. Tel: : +381 21 4891 533
 
 1. „ LG 5 godina sigurnosti “ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.
   
 1. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda. 
 
 1. Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći:
43UM7050, 43UN70003, 43UN71003, 43UN73003, 43UN73903, 43UN74003, 43UN80003, 43UN81003, 43NANO793, 49UM7050, 49UN71003, 49UN73003, 49UN73903, 49UN74003, 49SM8050,
49NANO803, 49NANO813, 49NANO863, 50UN70003, 50UN73003, 50UN74003, 50UN80003, 50UN81003, 50NANO793, , 55UM7050, 55UN70003, 55UN71003, 55UN73003, 55UN74003, 55UN80003,
55UN81003, 55NANO793, 55SM8050, 55NANO803, 55NANO813, 55NANO863, 55NANO903, 55NANO913, 55NANO953, 60UN71003, 65UM7050, 65UN70003, 65UN71003, 65UN73003, 65UN74003,
65UN80003, 65UN81003, 65SM8050, 65NANO793, 65NANO803, 65NANO813, 65NANO863, 65NANO903, 65NANO913, 65NANO953, 65NANO993, 70UN71003, 70UN74003, 75UM7050, 75UN71003,
75UN81003, 75UN85003, 75NANO793, 75NANO903, 75NANO993, 82UN85003, 86UN85003, 86NANO903 OLED48CX3, OLED55B9SLA, OLED55BX3, OLED55CX3, OLED55GX3, OLED65B9SLA,
OLED65BX3, OLED65CX3, OLED65GX3, OLED65WX9LA
 
 1. Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.
 
 1. OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI Ovom registracijom prihvatam i saglašavam se da, do opoziva ove saglasnosti, LG Electronics Magyar Kft. (sa sedištem u: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, Mađarska; matični broj kompanije: 01-09-169580, broj registracije o zaštiti podataka: NAIH-55391/2012; u daljem tekstu: Pružalac usluga) može da koristi, obrađuje i – u okvirima potrebe i u slučajevima kada je to neophodno – prenese licima koje vrše obradu podataka, one podatke koje svojevoljno dostavim putem ove registracije. U tu svrhu, eksplicitno se saglašavam da - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke dostavljene radi identifikacije da bi zaključio sporazum kojim se uspostavljaju usluge koje pruža, kao i da ostvari prava i ispuni obaveze koje iz njega nastanu; - Pružalac usluga može – u svrhu pružanja usluge i do granice do koje je to tehnički opravdano – da koristi moje lične podatke na neophodan način i do neophodnog vremenskog perioda; - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge u svrhu poboljšanja usluge, isporuke cilljanih elektronskih reklama ili drugog ciljanog sadržaja, ili za istraživanje tržišta; - Pružalac usluga može da prenese moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge kompaniji AB LG servis, IGNIS I PINSOFT ovlašćenim LG servisnim centrima (OSC). Ovim prihvatam da Pružalac usluga neće preneti moje lične podakte dostavljene u okviru postojećeg obaveštenja nijednom trećem licu koje nije navedeno u sadašnjem obaveštenju. Saglasnost koja je ovim putem data je svojevoljna, data uz razumevanje odgovarajućih informacija i može da bude povučena u bili kom trenutku, bez ograničenja i bez obrazloženja, slanjem zahteva na mail adrese: lg5@servisignis.rs I lg5@pinsoft.com
 
Hvala vam što ste izabrali naš proizvod.